Herbavita blijft uitbreiden met kruidenmengsels

Bedrijfsportret in Melkveebedrijf.be, 20-04-2020

In steeds meer landen kom je Herbavita tegen, het bedrijf dat jaren geleden al geloofde in de mogelijkheden van kruidenmengsels en bewees dat het werkte. Vandaag is het bedrijf uit Kluisbergen, in de Vlaamse Ardennen, een referentie, niet alleen in België maar in een dertigtal landen, zowel binnen de EU als elders ter wereld. In 2018 werd nog het Limburgse Orcovet overgenomen en onlangs werd ook Tsjechië aangepakt.

Volgens stichters en zaakvoerders Marc Paepe en zijn echtgenote Leen Botterman gaat, naast de producten zelf en innovatie, steeds meer aandacht naar begeleiding.

Pionierswerk

Toen Marc Paepe en Leen Botterman in 1994 vanuit Kluisbergen voor 100 procent natuurlijke voedingssupplementen begonnen te verhandelen voor landbouwdieren en kleine huisdieren, moesten ze nog veel ongeloof en vooringenomenheid overwinnen. Zij waren ter zake dan ook pioniers maar vandaag is het gebruik van kruidenmengsels volledig ingeburgerd in de moderne veeteelt. Herbavita is intussen ook uitgegroeid tot een internationaal bedrijf. Aanvankelijk ontwikkelde en verhandelde Herba- vita kruidenmengsels die het elders liet produceren. Vanaf 2001 werd ook geëxporteerd en in 2009 verhuisde Herbavita naar een nieuw pand in Kluisbergen waar het ook zelf begon te produceren. In 2013 werd een nieuwe productieruimte (voor opslag en de volledige geautomatiseerde productie van vloeibare ingrediënten) bijgebouwd van 1.600 m2 en een administratieve vleugel van 520 m2.

Vooral in het kader van de zoektocht naar alternatieven voor antibiotica werden kruidenmengsels en allerlei natuurlijke middelen ernstiger genomen. Herbavita zag zijn pioniersrol erkend. Het bedrijf ging ook voor de mengvoedersector produceren. In 2015 werd in Westerhoven (Noord-Brabant) Herbavita BV opgestart. In 2018 werd in Hasselt (Limburg) Orcovet, met drie mensen, overgenomen. Orcovet produceert niet zelf maar verdeelt mineraalmengsels. Het werkt vooral op orthomoleculaire voeding en doet ook aan begeleiding. “Het paste dus perfect in onze benadering”, zegt Marc Paepe. Begin dit jaar werd gestart met Herbavita CZ, een verkoop- en adviesbureau in de Tsjechische Republiek.

Bedrijfsfilosofie

Uiteraard heeft Herbavita een uitgesproken bedrijfsfilosofie. Innovatie, kwaliteit en resultaat zijn er de pijlers van. Doel is het rendement verbeteren met natuurlijke middelen, in casu kruidenmengsels. Herbavita focust enerzijds op gezonde en natuurlijke producten en anderzijds op rendabele en economische verantwoorde kweekmethoden. “Rendement op een bedrijf is afhankelijk van vele verschillende factoren. Uiergezondheid bij rundvee, vruchtbaarheid, klauwen en dergelijke hebben een belangrijke invloed op het rendement. Een hogere weerstand, een betere voeropname en vertering en een verbeterde algemene conditie dragen allen bij tot betere technische resultaten”, zo luidt het bij Herbavita. Daarbij wordt alles gedaan om wettelijk uit grijze zones te blijven. Er wordt uitsluitend gewerkt met kruiden die toegelaten zijn volgens het EU-register. Kruiden zelf zijn immers geregistreerd, samenstellingen niet. Van oudsher worden kruiden en extracten van kruiden gebruikt om de gezondheid van mens en dier te ondersteunen. Tegenwoordig is alles zeer sterk gereglementeerd. De wetgever voorziet in een duidelijk onderscheid tussen therapeutische producten (geneesmiddelen) en voedingsmiddelen die de gezondheid en productiviteit ondersteunen. Marc Paepe is ter zake zeer nauwgezet, ook wat de etikettering, de claims en de sluiting van de verpakking betreft. De adviseurs te velde zijn zeer belangrijk. Het zijn voorlichters, geen dierenartsen die diagnoses stellen en geneesmiddelen verkopen.

Herbavita vandaag

Vandaag is Herbavita actief in een 30-tal landen met een 40-tal medewerkers, al dan niet op zelfstandige basis. In de EU zijn dat, naast België en Nederland, vooral Polen, Hongarije, Tsjechië en Spanje; buiten de EU is Herbavita onder meer actief in Oekraïne, het Midden-Oosten en Azië (China, Maleisië, Thailand…). In België vormt de rundveehouderij de belangrijkste markt. In het buitenland is dat de pluimveehouderij, maar ook voor varkens heeft Herbavita natuurlijke concepten om hun weerstand te verhogen. “Voor varkens werken wij op basis van dezelfde bedrijfsfilosofie. Ook hier is antibioticareductie een belangrijk thema”, zegt Leen Botterman. “Veel aandacht gaat dan ook naar darmgezondheid bij biggen”, benadrukt Marc Paepe.

Herbavita voor melkvee

Herbavita was traditioneel sterk gericht op melkvee en in bepaalde landen zoals Nederland en Tsjechië is het vooral of uitsluitend actief in de melkveehouderij. “Sinds het ontstaan van de firma richten we ons vooral op alternatieven voor antibiotica, ook met betrekking tot uiergezondheid”, zegt Marc Paepe. Onlangs werd in dat verband een nieuw product op de markt gebracht, namelijk Herbamas, een natuurlijk voedersupplement voor een gezonde uier. Het heeft dan ook een gunstige invloed op het celgetal. “Gezien het om een kruidenmengsel gaat, zijn er geen wachttijden en minder medicatie- en dierenartsenkosten”, aldus Marc Paepe. Eveneens nieuw is Herbadry, een natuurlijk supplement voor een optimale droogstandsperiode. Het aanvullend diervoeder induceert actief de droogstand en stopt de melkproductie. “Het zorgt voor een sneller en gezonder droogzetten zonder het gebruik van antibiotica”, zegt Marc Paepe. “We zijn ook bezig met het updaten van onze likemmers”, vervolgt Marc Paepe. “Daarin willen we nutritionele elementen combineren met het ondersteunen van een gezonde fertiliteit en lactatie. We hebben zopas ook een App ontwikkeld in het kader van SmartFarming om koeien op te volgen op basis van data van CRV”, aldus nog Marc Paepe. Deze nieuwigheden vullen het uitgebreide gamma natuurlijke producten aan, die Herbavita voor melkvee reeds aanbood. Denk onder meer aan producten voor gezonde luchtwegen zoals Aerocid, voor een betere voederconversie zoals Bronchimax, een natuurlijke bescherming tegen mycotoxines zoals Herba-tox, voor een verbetering van de natuurlijke weerstand, de vertering en de melkproductie zoals Herbacid-Koe en verschillende vitaminen- en mineralenmengsels, al dan niet verrijkt met gisten. Daarnaast zijn er ook tal van energie- en weerstandbevorderende producten en een gamma likemmers. Ook voor klauwgezondheid, de bescherming van de darmwand en zelfs voor het inkuilen biedt Herbavita gepaste natuurlijke mengsels.

Nog groeimogelijkheden

Marc Paepe ziet voor Herbavita nog heel wat groeimogelijkheden. “We kunnen nog uitbreiden in de bestaande markten, zoals Nederland, Tsjechië en zelfs België”, zegt Marc Paepe. “In Wallonië bijvoorbeeld hadden we één medewerker. Daar komt er nu één bij. We zitten zeker nog niet aan het einde van onze groeimogelijkheden”, zegt hij. “We hechten veel aandacht aan individuele begeleiding, vooral in België, waar we ons rechtstreeks op de veehouders richten.” Tot twee jaar geleden kende Herbavita een groei van 16 procent per jaar. Vorig jaar was dat 12,5 procent. “In feite streven we naar een jaarlijkse groei van 10 procent”, zegt Marc Paepe. De grootste uitdaging is volgens hem vandaag echter de export naar het Midden-Oosten en Azië. “Het is niet altijd gemakkelijk, wegens de politieke situaties en de wisselkoersproblematiek. Vooral de laatste twee jaar heeft de export omwille van dergelijke redenen onder druk gestaan. Als we België en Nederland alleen bekijken, stelden we vorig jaar een groei van 15 procent vast”, verduidelijkt Marc Paepe. “De wereldwijde vraag naar natuurlijke producten, die de gezondheid van dieren ondersteunen, is groot. Om aan de toenemende vraag te voldoen investeerden we in 2017-2018 in een nieuwe volautomatische meng- en afzakinstallatie voor poeders met een capaciteit van 20 tot 24 ton per shift van 8 uur. Ook in de vloeistofafdeling kwam er een volledige nieuwe afvullijn voor het afvullen van kleinere verpakkingen bij”, aldus nog Marc Paepe.

Lees volledig artikel uit Melkveebedrijf.be